Fraccions

Separa els residus correctament

Descobrir més

Fes click sobre la fracció que vols consultar!

Orgànica

Què hi podem llençar?

 • Restes de menjar com pells i restes de fruita i verdura, ossos i restes de carn, espines i restes de peix, petxines de marisc, closques d’ou i pells i closques de fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions
 • Gots o bosses compostables
 • Paper de cuina brut, tovallons de paper bruts, mocadors de paper
 • Restes vegetals de petites dimensions com rams marcits, flors i fulles seques, males herbes, Gespa, petites branques de poda i fullaraca
 • Altres materials com taps de suro, serradures, estelles i encenalls de fusta natural, excrements d’animals domèstics sense sorres absorbents, escuradents, pals de gelat, etc.

x Què no hi podem llençar?

 • Càpsules de cafè, bolquers, restes de menjar dins l’envàs, restes d’escombrar, etc.
Fracció orgànica
Fracció envasos

Envasos lleugers

Què hi podem llençar?

 • Llaunes i brics de beguda
 • Ampolles i pots de plàstic
 • Paper d’alumini, plàstic film i safates de porexpan
 • Bosses de plàstic, d’aperitiu o de brioixeria
 • Envasos de màquines de venda automàtica
 • Taps metàl·lics
 • Iogurt i similars

x Què no hi podem llençar?

 • Altres elements de plàstic com joguines, recollidor, plats o gots, envasos de productes perillosos.

!! A tenir en compte:

 • Aixafar els envasos estalvia espai i facilita el procés de recollida.
Fracció envasos

Paper i cartró

Què hi podem llençar?

 • Diaris i revistes, llibretes, folis i sobres
 • Caixes i envasos de cartró
 • Bosses i envasos de paper
 • Paper de regal i d’embalatge
 • Publicitat que trobem a les bústies
 • Oueres de cartró

x Què no hi podem llençar?

 • Brics, paper plastificat o que contingui altres materials, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, etc.

!! A tenir en compte:

 • Els cartrons s’han de plegar i doblegar per dipositar-los dins del contenidor.
Fracció paper i cartró
Fracció vidre

Vidre

Què hi podem llençar?

 • Ampolles, pots i envasos de vidre.

x Què no hi podem llençar?

 • Ampolles de medicaments, ulleres, plats, gots i tasses, terrissa, porcellana o ceràmica, bombetes, etc.
Fracció vidre

Resta

Què hi podem llençar?

 • Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per les orelles, tovalloletes humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, gases, cotó, etc.) i altres productes d’higiene: raspall de dents, etc.
 • Residus de la neteja domèstica: pols d’escombrar i bosses d’aspiradora.
 • Plats, tasses i altres elements de ceràmica.
 • Burilles i cendra de cigarretes.
 • Cendra de xemeneies o estufes.

x Què no hi podem llençar?

 • Tots els residus que es puguin reciclar en els altres contenidors o a les deixalleries.
Fracció resta

Tens més dubtes sobre
com reciclar correctament?