CAMPANYES

Recollida de poda porta a porta Urb. Sant Miquel

Les veïnes i veïns de la Urbanització Sant Miquel disposen d'un nou servei de recollida de restes de poda que passa casa per casa a recollir els residus generats en les tasques de jardineria dels particulars.

Què és
i per què

Les restes vegetals de poda i jardineria (branques d’arbres i arbustos, poda de tanques vegetals, …) són un residu habitual al municipi. El seu cost de tractament és elevat, arribant fins a 130.000€, ja sigui perquè no es separa correctament dels altres residus o per l’ús incorrecte que es fa del servei per part d’empreses i professionals (fet que representa un 17% del cost total de tractament). 

 

El nou servei gratuït de recollida selectiva porta a porta de restes de poda a la urbanització Sant Miquel consisteix en el lliurament d’aquests residus davant de la porta de casa, dins del bujol, cada diumenge al vespre o el mateix dilluns abans de les 06 del matí.

La recollida s’ha implantat al febrer de 2021, i prèviament s’ha fet una campanya informativa i s’han repartit els bujols als veïns i veïnes de la urbanització que s’han sumat al nou servei. 

Amb aquesta recollida assegurem una correcta gestió i facilitem el seu tractament final, garantint el compostatge dels residus vegetals recollits. A més, els veïns i veïnes guanyen en comoditat i s’evita col·lapsar els contenidors de la via pública.

Accions 

Algunes de les accions que s’han portat a terme a l’entorn d’aquesta campanya són:

  • Trucades informatives sobre el nou servei.
  • Control d’adhesions i cartes de compromís dels veïns i veïnes.
  • Distribució gratuïta de bujols per a les restes de poda i jardí degudament identificats.
  • Vídeo informatiu sobre el funcionament del servei.

Informació
i descarregables

Què és la fracció vegetal?

La fracció vegetal està composta per les restes de poda: residus vegetals llenyosos generats en l’esporga d’arbres o arbustos i tanques vegetals, com poden ser els branquillons i les branques.

També inclou les restes de jardí: residus vegetals de mida petita com herbes i gespa, fulles, males herbes o flors seques.

Quines restes no es recullen amb la fracció vegetal?

No es recolliran dins la fracció vegetal els testos, sacs o altres residus que no siguin vegetals.

Com s’ha de lliurar la fracció vegetal?

Si teniu restes de poda les podeu posar dins del bujol que l’Ajuntament us haurà repartit. Haureu de col·locar el bujol davant de la vostra façana cada diumenge al vespre o el mateix dilluns abans de les 06 del matí. El servei de recollida buidarà el bujol i us el tornarà a deixar per a que el torneu a entrar.

Si teniu restes molt grans de poda que no caben en el bujol, les podeu portar al contenidor específic de recollida de poda de la urbanització o a la deixalleria en el seu horari habitua

Si per algun motiu no podem ser a casa quan s’ha de lliurar els residus, què podem fer?

Podeu seguir lliurant els residus de poda al contenidor específic ubicat dins la urbanització o a la deixalleria, dins el seu horari habitual.

El contenidor de restes vegetals romandrà obert de Divendres a les 13h fins a dilluns a les 6h.

Com ens podem adherir al servei?

Si resideixes a la urbanització i t’interessa, posa’t en contacte trucant al 977 837 005 o escrivint a reduirireciclar@mont-roig.cat

Per a més informació, consulteu el vídeo informatiu sobre la recollida de poda porta a porta:

Sabies que les restes de poda representen

un 20% dels residus totals del municipi?